JMME

Chief Editor

Prof.(Dr.) S.S Modi

Jaipur

Former Head, Department of Accountancy & Bus. Statistics, University of Rajasthan, Jaipur

Associate Editors

Dr. Prashant Madan

MCCA, Jaipur

Dr. Vijay Pithadia

SSHG Mahila College, Amreli

Dr. Hem chand Jain

DDUC, DU,Delhi

Dr. R.K. Tailor

IIS University, Jaipur

Dr. Ravi Kant Modi

L.B.S. P.G. College, Jaipur

Editorial cum Advisory Board

Prof. Y.P. Singh

Noida, Delhi

Prof. D. Prabhakara Rao

Visakhapatnam

Prof. G. L. Dave

Jodhpur

Prof. B. Ramesh

Goa

Prof. K.V. Achalapati

Hyderabad

Prof. Nageshwar Rao

Uttarakhand

Prof. H. K. Singh

Varanasi

Prof. Harish Oza

Ahmedabad

Prof. K. Eresi

Bangalore

Prof. Ramesh Mangal

Indore

Prof. Prashant Kumar

Varanasi

Prof. Pratap Singh Chauhan

Rajkot

Prof. Arvind Kumar

Lucknow

Prof. Umesh Holani

Gwalior

Prof. Karmajeet Singh

Chandigarh

Prof. Daksha Chauhan

Rajkot

Prof. N. D. Mathur

Jaipur

Prof. R. K. Gupta

Chandigarh

Prof. K.S Thakur

Gwalior

Prof. Shurveer S Bhanawat

Udaipur

Prof. Anil Mehta

Jaipur

Prof. G. Soral

Udaipur

Prof. M. L. Vadera

Jodhpur

Prof. Naveen Mathur

Jaipur

Prof. S. K. Khatik

Bhopal

Prof. Sanjay Bhayani

Rajkot

Prof. Suresh C Jain

JAIPUR

Prof. J.P. Yadav

Jaipur

Prof. Hitesh Shukla

Rajkot

Prof. Jitendra K. Sharma

Haryana

Dr. Rajeev Srivastava

Jaipur

Dr. Anil Bansal

Jaipur

Dr. V.K Gupta

jaipur

Dr. Prakash Sharma

JAIPUR

Dr. Anju Kansal

Jaipur

Dr. Manish Vyas

Nagpur