JCECS

Chief Editor

Prof. (Dr.) S.S. Modi

Former Head, Department of Accountancy & Bus. Statistics, University of Rajasthan, Jaipur

Associate Editors

Dr. Rajeev Srivastava

LBS PG College Jaipur

Dr. Abhay Upadhyaya

University of Rajasthan,Jaipur

Dr. Krishna Gupta

University of Rajasthan, Jaipur

Dr. Navneet Sharma

IIS University, Jaipur

Dr. Ravi Kant Modi

L.B.S. P.G. College, Jaipur

Advisory Board

Prof. Y. P. Singh

Noida, Delhi

Prof. B. Ramesh

Goa

Prof. K. V. Achalapati

Hyderabad

Prof. Nageshwar Rao

Uttarakhand

Prof. H. K. Singh

Varanasi

Prof. Harish Oza

Ahmedabad

Prof. Arvind Kumar

Lucknow

Prof. D. Prabhakara Rao

Visakhapatnam

Prof. Prashant Kumar

Varanasi

Prof. Pratap Singh Chauhan

Rajkot

Prof. J.P Sharma

Udaipur

Prof. B.K. Punia

Hizar

Prof. Karamjeet Singh

Chandigarh

Prof. R. K. Gupta

Chandigarh

Prof. M.C Sharma

Jaipur

Prof. P. K. Kotia

Jaipur

Prof. K.S Thakur

Gwalior

Prof. N. D. Mathur

Jaipur

Prof. Naveen Mathur

Jaipur

Prof. Sanjay Bhayani

Rajkot

Prof. J.P. Yadav

Jaipur

Prof. S. K. Khatik

Bhopal

Dr. Vijay Pithadia

Amreli

Prof. Suresh C Jain

Jaipur

Prof. Shurveer S Bhanawat

Udaipur

Dr. B.L Gupta

jaipur

Dr. Anil Bansal

Jaipur

Dr. Pushpendra Misra

Lucknow

Dr. V.K. Gupta

Jaipur

Dr. R.K Tailor

jaipur

Dr. M.L. Sharma

Jaipur

Dr. Rajeev Saxena

Jaipur

Dr. Sangeeta Gupta

Jaipur

Dr. Prakash Sharma

Jaipur

Dr. O.P. Gusai

Delhi

Dr. Hem chand Jain

Delhi